Pölyttäjäpolut

Pölyttäjäpolut koostuvat pölyttäjäpysäkeistä. Pölytttäjäpolun voi siis mieltää kaupunkien, kylien tai lähiöiden läpi kulkeviksi pölyttäjäpysäkkiketjuiksi, joita pitkin pölyttäjät voivat kulkea kukasta kukkaan ja istutuksesta istutukseen. Mitä enemmän ja lähempänä nämä pysäkit ovat toisiaan, sitä parempi. Mutta on hyvä muistaa, että jo yksi pysäkki on parempi kuin ei mitään, ja jo yhdellä istutuksella voi aloittaa vuosien mittaan laajenevan pölyttäjäpolun.

Pölyttäjäpolkujen ja pysäkkien tarve on havaittu myös maaseutuympäristöissä, joissa viljelyalueiden yksipuolisuus on vaikeuttanut pölyttäjien elämää. Eli myös kaupunkien ulkopuolella on hyviä mahdollisuuksia vaikuttaa pölyttäjien elinolosuhteiden parantamiseen!

Voit ladata Pölyttäjäpolku-juliste A4-koossa, jota voi halutessaan tulostaa ja jakaa ystävilleen, kirjastojen, kauppojen jne ilmoitustauluille, jotta tieto leviää ja pölyttäjäpysäkkejä rakennetaan ja ylläpidetään aina enenevissä määrin. Kaikki voittavat pölyttäjäpysäkkien ja -polkujen lisääntyessä ja laajetessa!


Taustaa

Maailmalla on käynnistynyt viime vuosina useampia samankaltaisia hankkeita, joissa yritetään varmistaa pölyttäjien elin- ja liikkumismahdollisuuksia ihmisasutusten keskellä. Nyt tämä erittäin tärkeä ja ajankohtainen aihe leviää suomeenkin.

Pölyttäjäpolkujen idea lähti liikkeelle keväällä 2019 Jyväskylän Steinerkoululla osana kansainvälistä Waldorf 100-juhlavuotta, jonka teemana oli Bees & Trees. Ideoinnissa ja pölyttäjäpolkujen tuomisessa osaksi suomalaisia kaupunkeja on ollut mukana Jyväskylän steinerkoulun oppilaita vanhempineen sekä steinerkoulujen edustajia ympäri Suomea.

Työryhmä Juho Jäppinen, Pia Pale, Eija Kallinen, Sanna Mäkelä sekä Jukka ja Maarit Hokkanen.

Pölyttäjäpolkujen kuvituskuvat on tehnyt Jyväskylän steinerkoulun oppilas Helmi Pesonen.


#pölyttäjäpolut #pölyttäjäpysäkit #pölyttäjäpolku #kukkivakaupunki #beepath #pölyttäjäpysäkki #beestrees #pollinatorpathway


%d bloggers like this: